PROCESSOS

QUÈ MÉS FEM?

QUÈ MÉS FEM?

INVESTIGACIÓ SOCIAL
-
GENERACIÓ de CONEIXEMENT

A ICHIK entenem els diagnòstics des d’una perspectiva participativa, oberta i integral, que permet conèixer, comprendre i transformar la realitat social, sempre de la mà de les persones que en formen part. La nostra filosofia de treball prioritza que el coneixement i els resultats que obtenim de les persones o grups, tornin sempre a aquestes.

Adaptem les metodologies al context i a la realitat que volem explorar, així com a les necessitats de les administracions públiques, les entitats i els equips amb els quals treballem.

Realitzem diagnòstics i propostes d’intervenció a situacions de conflictivitat social en espai públic, col.laborant en el disseny de polítiques públiques. Així mateix, realitzem també anàlisis de conflictes en àmbit organitzacional, per ens privats o institucions públiques.

Secundem i assessorem empreses, entitats del Tercer Sector, ONGs i a l’Administració Pública a afrontar les diferents fases del cicle de projecte, amb l’objectiu de superar nous reptes, amb metodologies participatives i amb mirades transversals i concordants a la missió de les entitats.

Apostem pel caràcter únic, innovador i temporal de cadascun dels projectes que desenvolupem.

Oferim assistència tècnica per a poder dur a terme el cicle complet del projecte (disseny, execució i avaluació), segons Enfocament de Marc Lògic.

Elaborem indicadors amb perspectiva crítica.

Realitzem avaluació intermèdia i final de diferents projectes de caràcter social i convenis amb agències de cooperació.

ACOMPANYAMENT en
CICLE de PROJECTE

FORMACIÓ i EMPODERAMENT

L’aprenentatge és un camí d’interacció constant de sabers, experiències i emocions. Així, les formacions a ICHIK són aprenentatges compartits, buscant la comprensió de la realitat i de nosaltres mateixes, a partir d’una ment oberta, un cos receptiu i una actitud de curiositat per tot allò desconegut.

A ICHIK facilitem processos dinàmics d’aprenentatge orientats al descobriment i transformació personal, grupal, professional i social.

– MEDIACIÓ, GESTIÓ DE CONFLICTES i FILOSOFIA RESTAURATIVA
– CULTURA de PAU i COMUNICACIÓ NO VIOLENTA
– GÈNERE i CURES
– INTERCULTURALITAT i GESTIÓ de la DIVERSITAT
– DRETS HUMANS

Desplaçat dalt de tot